Majaplast     


Uloženie do jamy

Bazén sa ukladá do jamy až po vykonaní predchádzajúcich úprav a je potrebná asistencia odberateľa,ktorý zabezpečí dohodnutý počet ľudí.V prípade zložitého prístupu k montážnej jame je ďaľší postup konzultovaný s našim technikom a zabezpečené mechanizmy pre osadenie.