Majaplast     


Terénne úpravy

Vo finálnej fáze dochádza k terénnym úpravám a zákazník už môže upravovať okolie bazénu.