Výroba pre stavebníctvo


Naša firma sa zaoberá aj výrobou nádrží pre stavebný priemysel, hlavne žúmp a vodomerných šácht. Samozrejmosťou je aj výroba akýchkoľvek iných výrobkov určených pre stavebné využitie - obklady stien,  kontajnery, návesy, prívesy, skladovacie nádrže na stavebné kvapaliny a chémiu, žumpy, nádrže, šachty, vodojemy, vodomerné šachty a pod.

Jednotlivé typy nádrží pre stavebný priemysel si môžete pozrieť v portfóliu výrobkov a vo fotogalérii.Pri kúpe nádrží vyrábaných našou spoločnosťou je samozrejmosťou vystavenie Vyhlásenia o zhode, osvedčenie o tesnosti podľa STN 79 0905.žumpa polypropylén


Ochrana osobných údajov
Telefón: 0903 710 211 Fax: 033 64 90 444
2024 Majaplast