Výroba pre priemysel

Vyrábame aj špeciálne nádrže a atypické výrobky pre chemický, potravinársky a stavebný  priemysel.   Nádoby a rozličné špecifické výrobky pre priemysel sa vyrábajú v rôznych prevedeniach  podľa požiadaviek zákazníka, dodaných výkresov, podľa posúdenia statiky a technických možností. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.


Pri kúpe nádrží vyrábaných našou spoločnosťou je samozrejmosťou vystavenie Vyhlásenia o zhode, osvedčenie o tesnosti podľa STN 79 0905 a certifikátu č.01202/110/1/2001 zo dňa 2.10.2001 vydaného autorizovanou osobou SKTC - 110 pri VÚSAPL,a.s. Nitra, ktorý nás oprávňuje na výrobu veľkoobjemových nádrží z polypropylénu vhodných pre styk s potravinami.

zberná nádrž plastová


Ochrana osobných údajov
Telefón: 0903 710 211 Fax: 033 64 90 444
2023 Majaplast