Výroba pre priemysel

Vyrábame aj špeciálne nádrže pre chemický, potravinársky a stavebný  priemysel.   Nádoby a rozličné špecifické výrobky pre priemysel sa vyrábajú v rôznych prevedeniach  podľa požiadaviek zákazníka, dodaných výkresov, podľa posúdenia statiky a  technických možností.V prípade akýchkoľvek informácií Nás neváhajte kontaktovať.

Portfólio výrobkov

Medzi štandardné výrobky patria nádoby pre vinárov, žumpy a bazény.Až 60% produkcie firmy je založenej na zakázkovej výrobe pre chemický, potravinársky a stavebný priemysel. Naše výrobky sú vyrábané z vysoko kvalitného materiálu PPB Daplén od firmy IMG Bohemia s.r.o. Hodonín, ktorý je trvanlivý, stálofarebný, mrazuvzdorný a v prípade výrobkov do exteriéru i stabilizovaný voči UV žiareniu.Samozrejmosťou je i jeho vysoká chemická odolnosť a tento materiál je schválený pre styk s potravinami.

Certifikáty
Pri kúpe nádrží vyrábaných našou spoločnosťou je samozrejmosťou vystavenie Vyhlásenia o zhode, osvedčenie o tesnosti podľa STN 79 0905 a certifikátu č.01202/110/1/2001 zo dňa 2.10.2001 vydaného autorizovanou osobou SKTC - 110 pri VÚSAPL,a.s. Nitra, ktorý nás oprávňuje na výrobu veľkoobjemových nádrží z polypropylénu vhodný pre styk s potravinami.Ochrana osobných údajov
Telefón: 0903 710 211 Fax: 033 64 90 444
© 2019 Majaplast, Všetky práva vyhradené