Majaplast     


 Vyrovnanie povrchu

Povrch dna je nutné pred osadením bazénu vyrovnať pieskom alebo styrodurom o hrúbke 20 mm,ktorý slúži zároveň ako izolácia.Materiál na vyrovnanie povrchu si zabezpečuje zákazník sám,v prípade styroduru je po dohode možné zabezpečenie aj našou firmou.