Výroba nádrží


Firma Ing. Ladislav Bošmanský Majaplast vyrába široké spektrum sudov a nádrží v rôznych prevedeniach. Medzi štandardné sudy a nádrže patria valcové s podstavcom, bez podstavca, ležaté s podstavcom, hranaté, výčapné, otvorené kade s vekom i bez veka a oválne sudy v stojanoch. Taktiež vyrábame nádrže s plávajúcim vekom s podstavcom i bez podstavca.

Okrem typizovaných nádrží uvedených v cenníkoch vyrábame aj atypické nádrže podľa technických požiadaviek objednávateľa.

Jednotlivé typy štandardných nádrží si môžete pozrieť v portfóliu výrobkov a vo fotogalérii.

Nádrže sú spôsobilé pre styk s potravinami, avšak okrem potravinárskych tekutín je možné v nich skladovať aj iné kvapaliny pre chemický a stavebný priemysel. Pre bližšiu špecifikáciu Nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Pri kúpe nádrží vyrábaných našou spoločnosťou je samozrejmosťou vystavenie Vyhlásenia o zhode, osvedčenie o tesnosti podľa STN 79 0905 a certifikátu č. 01202 / 110 / 1 / 2001 zo dňa 2. 10. 2001 vydaného autorizovanou osobou SKTC - 110 pri VÚSAPL, a.s. Nitra, ktorý nás oprávňuje na výrobu veľkoobjemových nádrží z polypropylénu vhodných pre styk s potravinami.

 


nádrž s plávajúcim vekom


Ochrana osobných údajov
Telefón: 0903 710 211 Fax: 033 64 90 444
2024 Majaplast