Majaplast     


Montáž filtrácie

Po osadení bazénu sa kompletizuje filtračné zariadenie.Po štyroch hodinách od zapojenia je možné začať z betonážou.