Základná charakteristika


PP - B dosky sú vyrábané vytlačovacou technológiou za použitia blokového kopolyméru polypropylén - etylén, ktorý zaručuje doskám dobré fyzikálno - mechanické vlastnosti (pevnosť v ťahu, ohybe, moduly pružnosti) pri zachovaní rázových pevností i pri teplotách pod bodom mrazu. To umožňuje využitie dosiek aj pre exteriérové aplikácie za použitia vhodných UV stabilizátorov (nádoby, jímky, zásobníky).

Zdravotná nezávadnosť a povolený styk s potravinami umožňuje doskám aplikáciu v potravinárskom priemysle, v poľnohospodárstve , pre konštrukciu rodinných bazénov a pod.

Chemická odolnosť dosiek je veľmi dobrá, avšak pre každú aplikáciu je nutné ju posúdiť osobitne.

Dosky sú vyrábané v súlade s PN 006 - 64, ktorá vychádza z ČSN EN ISO 15 013. Farbené sú do hmoty a vyrábajú sa vo farbách : prírodná (bez farby), čierna, bledo, stredne a tmavo modrá, biela a šedá RAL 7032.


Zastúpenie

Naša firma zastupuje renomovaného českého výrobcu veľkoplošných materiálov z polypropylénu IMG BOHEMIA s.r.o. na západnom Slovensku. Predávame všetky výrobky spoločnosti IMG BOHEMIA v predajných cenách stanovených výrobcom (po prepočte aktuálneho kurzu).

Ďalej naša firma dlhodobo spolupracuje s výrobcom zvarovacieho drôtu z polypropylénu ANAH + SK a rovnako ponúka na predaj jeho výrobky.


Spracovanie

Pri navrhovaní a konštrukcii výrobkov je nutné vychádzať zo základných charakteristík chovania materiálu pri zaťažení a dlhodobom používaní.   

Dosky je možné pri preprave a manipulácii chrániť pomocou ochrannej fólie, ktorá zabraňuje vzniku povrchových  vrypov. 

Materiál sa spája zváraním horúcim vzduchom za prídavku zvarovacieho drôtu, alebo na tupo (automat na zváranie dosiek na tupo). Prídavný materiál je z rovnakej suroviny ako doska a má rovnakú zvarovaciu triedu.


Fyzikálno-mechanické vlastnosti

Pevnosť v ohybe

min. 30 Mpa

ČSN EN ISO 178

Modul pružnosti v ohybe

min. 1000 Mpa

ČSN EN ISO 178

Medza klzu v ťahu

min. 25 Mpa

ČSN EN ISO 527

Modul pružnosti v ťahu

min. 1100 Mpa

ČSN UN ISO 527

Vrubová húževnatosť Charpy 23 °C

min. 50 kJ/m2

ČSN UN ISO 179

Vrubová húževnatosť Charpy -20 °C

min. 8 kJ/m2

ČSN EN ISO 179

Tvrdosť Shore D

       58

ČSN EN ISO 868


Ochrana osobných údajov
Telefón: 0903 710 211 Fax: 033 64 90 444
2023 Majaplast