Majaplast     


 Príprava jamy

Spoločnosť Majaplast nezabezpečuje výkopové a terénne práce.Jamu pre osadenie bazénu si zákazník pripravuje sám.Rozmery pre výkop sa udávajú podľa technickej dokumentácie,ktorú vypracuje náš technik.Na požiadanie je možné zabezpečiť vytýčenie jamy našim pracovníkom.Do pripravenej jamy je potrebné vybetónovať dno a vystužiť ho karirohožou.Zároveň sa pripravuje aj jama s betónovím podkladom v ktorej bude osadená filtračná jednotka.Filtráciu je možné dimenzovať aj do priestorov priľahlých stavieb.Konkrétne detaily výkopu a betónovania sa riešia po objednávke.