Majaplast     


Príprava k betonáži

Po uplynutí štyroch hodín od montáže filtračného zariadenia je možné začať z betonážou.Bazén sa betónuje na tri krát.Postupne sa napĺňa vodou do 1/3 výšky a zároveň sa betónuje prvá tretina.Voda musí vždy presahovať výšku betónu o 5 cm.Postupne sa dobetónujú aj ďaľšie dve tretiny bazénu.Je možné použiť aj suchý betón.Výsledný tvar bazénu sa dosahuje pri betónovaní a dokonalé tvarovanie stien bazénu je výsledkom správneho betónovania.V prípade že zákazník nezačne s betonážou v deň osadenia,je potrebné napustiť na dno bazénu vodu do výšky piatich centimetrov.